DEAF_SOKOL_BA_BOWLINGDňa 24.4. 2012 sa uskutočnilo posledné kolo 2.liga bowlingu Bratislava – skupina A.
V zložení družstva nepočujúcich Sokol A sú: Cíferský, Baďura, Bučko a Koška.
V celkovom poradí družstiev sa víťazmi skupiny A stali BNC Fanatics s počtom bodov 125.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo nepočujúcich Sokol A (107 b.) a tretie miesto získalo družstvo XXL Dúbravka (94 b.).
Dňa 13.mája v Trnave naši nepočujúci čakajú na baráž medzi ôsmymi družstvami, kde do 1.ligy postupujú len štyria družstva.
Držíme nepočujúcimi palce, aby ich úspešne vkročili do prvej ligy a prajeme im veľa ďalších bowlingových úspechov.

Slovenský reprezentant bedmintonu Peter Vašíček klubujúci M-Šport Trenčín B skončil na piatom mieste medzi družstvami.
Slovenská bedmintonistka Katarína Babálová obsadila šieste miesto za družstvami Filozof Bratislava.

Kliknite na odkaz:
4.kolo zmiesanych druzstiev Bratislava

Dňa 14.4. 2012 sa uskutočnilo zhromaždenie Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov v klube Štart Nepočujúci 1947 Bratislava, prítomných bolo 15 členov. Cieľom pracovného stretnutia bola voľba nového predsedu športovo-technickej komisie v jednotlivých športov SFNŠ, informácia o prestupový poriadok SFNŠ a nasledovala diskusia. Počas voľby po schvalení členov sa stal nový predseda športovo- technickej komisie (ŠTK) v bedmintone Peter Vašíček a jeho členovia oddielu Miroslav Lipovský a Bohuš Forrai, predseda ŠTK v horskej cyklistike a cyklistike Július Maťovčík, predseda ŠTK v plažovom volejbale a volejbale Tomáš Prekop, predseda ŠTK v atletike Dušan Dědeček, predseda ŠTK v šachu Ladislav Svíčka a nakoniec sa neschválili návrhy na nomináciu predsedu ŠTK vo futsale a futbale, v alpskom lyžovaní a stolnom tenise pre neprítomnosť kandidátov. Na budúci mesiac plánujeme zvolať členov a vo voľbach pokračovať.

Výbor SFNŠ sa navrhovala zaradiť šípky a rybárske preteky do programu súťaží SFNŠ, ale nebola dostatočná podpora. Šípky a rybárske preteky sú medzi nepočujúcimi populárnym športom ako rekreačne, tak v súťaži. Ak výbor SFNŠ to schválil, budú šípky a rybárske preteky prijaté pre nepočujúcich ako neoficiálna súťaž.

544837_3692498596943_1409622185_3473729_1863632014_nV dňoch 6.-9. apríla 2012 sa pri príležitosti 100. výročia založenia športového klubu nepočujúcich športovcov GSV Bielefeld(Nemecko) uskutočnil medzinárodný turnaj. Zúčastnila sa ho aj nepočujúca bedmintonistka Katarína Babálová (ŠK Olymp Bratislava Slovakia), ktorá utvorila družstvo s Jankou Havlovou (SKN Hradec Králové, Česko).Boje o prvenstvo prebiehali medzi 8 družstvami rozdelenými na 2 skupiny. Hráčky postupne v dvoch dňoch odohrali 14 náročných zápasov v dvojhre a v štvorhre žien. Najťažší zápas, ako posledný, v mimoriadne náročnom poslednom dni, Katarína odohrala vo finále proti Nemke Svenja Klopp. Katke s Jankou sa podarilo v kvalitnom medzinárodnom turnaji, po rozhodujúcej štvorhre v pomere 2:1, umiestniť na výbornom 1.mieste. Hneď po turnaji dievčatá absolvovali dlhú cestu domov na Slovensko a Česko. Z turnaja si okrem víťazného veľkého pohára doniesli aj veľa zážitkov a nových priateľstiev.

Katkina výhra určite všetkých potešila a jej športová príprava pokračuje ďalej, lebo 12.mája 2012 sa zúčastní medzinárodného turnaja DEAF v bedmintone v rodnom Trenčíne. Tréningový proces na obidva turnaje bol a je pre Katku v tomto období o to náročnejší, lebo súčasne sa teraz venuje aj štúdiu na VŠVU v Bratislave, kde práve vypracováva bakalársku prácu a pripravuje sa na štátne záverečné skúšky.

577483_3692501237009_1409622185_3473730_974913581_n

V dňoch 31.3.2012 sa konali Majstrovstvá Slovenska v šachu nepočujúcich 2012, v Hlohovci.

Výsledky PDF

 

P1030067

P3030783-1Dňa 6.marca 2012 viceprezident Rastislav Hrdlík SFNŠ sa dostavil na pracovné stretnutie Rakúského zväzu nepočujúcich športovcov( ÖGSV) v rakúskom Badene,kde rakúsky prezident OGSV Gunther Duschet ,viceprezident Herbert Kanal a členovia výboru ho prívitali a pozývali na prehliadku modernej budovy. Rokovalo sa o vzájomnej spolupráci v športe nepočujúcich. V rámci rokovania spoločne sa dohodli na medzištátnom zápase vo futsale v termínu od 26.10. 2012 do 28.10.2012, ktorý organizuje ŠKN Nové Zámky. V zostave budú štyri mužstvá, z toho dva slovenské reprezentácie áčko a béčko a dva rakúske reprezentácie áčko a béčko.

resized_p1140011Dňa 14. januára 2012 sa v Nových Zámkoch konalo Mimoriadne valné zhromaždenie Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov. Cieľom bolo predniesť správu o činnosti VV SFNŠ v roku 2011, o hospodárení za minulý rok, ale aj informovať o plánovanej činnosti v ďalšom období. Zasadnutie začalo o 10.30 a končilo o cca 17.00 hod. Na začiatku bola oznámená aktuálnej členská základňa, ktorú dnes tvorí 13 občianskych združení. Zvláštnosťou bolo, že za členov SFNŠ predbežne neboli prijaté žiadne organizácie založené za éry J. Rudu na princípe zväzov občianskych združení. Prítomní skonštatovali, že väčšina týchto zväzov riadne nefungovala, niektoré mali viac funkcionárov ako športovcov a ich začlenením do nových štruktúr by sa otvorili otázky duplicity a nerovnocennosti členskej základne SFNŠ. Preto sa predbežne VV SFNŠ rozhodol neprijímať takéto organizácie až do ustanovenia podmienok, za akých by sa takéto organizácie mohli stať riadnym členom SFNŠ.

Obsiahla diskusia prebiehala ku každému bodu, reagoval aj zástupca „starých“ štruktúr Cehlárik pri správe prezidenta Štefeka, ktorý kriticky a s malými nepresnosťami pripomenul obdobie vládnutia Jaromíra Rudu. Od konania súdne stíhaného prezidenta SDV sa dištancovali všetci prítomní, ale aj funkcionári, ktorí pri ňom stáli do poslednej chvíle. Vinu za spackanú deaflympiádu sa snažili preniesť na všetky členské organizácie nepočujúcich, sami sa necítia vinní. Nikto z prítomných ich však nechcel posudzovať, všetkým išlo skôr o praktické otázky – ako pokračovať v príprave, aký je systém nominácií na medzinárodné podujatia, ako vôbec zaplatiť členské príspevky do medzinárodných organizácií. Aj preto VV SFNŠ navrhol variantu stanoviť paušálny členský poplatok pre každú členskú organizáciu vo výške 30€. Dôležité boli ak otázky členstva, keď súčasná strešná organizácia nepočujúcich SFNŠ už má potvrdené členstvo v ICSD, EDSO a takpovediac „na ceste“ je aj členstvo v ICSC. Len členské poplatky do týchto organizácií pre rok 2012 presahujú sumu cca 460€.

V miestami búrlivej atmosfére veľmi dobre padlo gesto uznania, ktoré pripravil zástupca ŠKN Trenčín – Peter Vašíček odovzdaním darčekového košu pre členov VV SFNŠ ako ocenenie krokov, ktoré funkcionári vykonali pre začlenenie športu nepočujúcich do medzinárodných, ale i domácich štruktúr, či blahoželanie p.Svičkovi k jeho životnému jubileu.