3. ročník futbalového turnaja o primátora mesta Bratislavy – viac po kliknutím plagátu

Futbalovy turnaj

3RD YEAR futbalového turnaja o primátora mesta Bratislavy – English version click to plagat

Futbal ENG

Deafolympic Sofia 2013Dňa 26. septembra 2012 bulharský minister telovýchovy a športu Svilen Neykov, prezident ICSD Craig Crowley a predseda Bulharskej športovej federácie Nikolaj Nikolov podpísali zmluvu o organizovaní Letnej Deaflympiády 2013 v hlavnom meste Bulharska Sofia.

22. Letná Deaflympiáda bude zahájená dňa 26. júla a ukončená dňa 4. augusta 2013. Pred Letnou Deaflympiádou sa bude konať 44. kongres ICSD – v dňoch 22. – 25. júla 2013.

Organizačný výbor intenzívne pracuje, aby ponúkol športovcom a ich trénerom čo najlepšie podmienky. Buďte vítaní v Sofii. Očakaváme Vás!

Deafolympic Sofia 2013V roku 2007 ICSD potvrdil letnú deaflympiádu 2013 v Aténach, ale ICSD nikdy nemal štátne záruky z Grécka, preto v minulom roku boli zrušené Atény.
Letná deaflympiáda zostávala ICSD najvyššou prioritou, stále bojovali o to, aby sa letná deaflympiáda konala. Na poslednom kongrese ICSD Maďarsko predložilo dobrý plán. Ale vláda v Maďarsku ponúkla len 50% finančnú podporu, to by znamenalo, že letná deaflympáda v Budapešti by bola príliš drahá pre väčšinu našich športovcov.
Bulharsko tiež ponúklo tiež usporiadať letnú deaflympiádu v hlavnom meste Sofia. Sofia má mnoho výhod. Všetky potrebné priestory sú už na mieste. V histórii Bulharska sa konalo už vela športových podujatí. Súčasná vláda ich podporuje a potvrdila, že v roku 2013 sa v Sofii bude konať letná deaflympiáda.

Veríme, že naši slovenskí športovci s veľkou túžbou sa zúčastnia veľkého sviatku športu medzi nepočujúcimi športovcami zo celého sveta.

Seminár EDSO sa uskutočnil v tureckom meste Antalya a to v termíne 8.-11.11. 2012. Pozvaných bolo 24 hostí z každého štátu ,pričom sa zúčastnili šesť členov z výboru EDSO a pozvaná prezidentka EUD Berglind Stefandóttir z Fínska. Slovenskú republiku zastupoval člen zodpovedný za rozvoj športov SFNŠ Tomáš Prekop. Seminár slávnostne otvoril príhovorom prezident EDSO Bjorn Roine z Nórska.
V prvom príhovore generálny sekretár EDSO Juha-Matti Aaltonen z Fínska vyjadril cieľ s úlohami (SWOT –myšlienka EDSO):

  • 1. Sila EDSO – po anglicky Silac – S
  • 2. Slabosť EDSO – po anglicky Weakness – W
  • 3. Príležitosť EDSO – po anglicky Opportunitý- O
  • 4. Hrozba EDSO – po anglicky Threats – T

Sám urobil tému na myšlienku SWOT ,aby EDSO chcelo viac nformácií. Každý štát majú svoju inú myšlienku z pohľadu, ako funguje EDSO. Bol workshop, rozdelili sme sa do skupiny A, B, C , D. Naša skupina bola ,,A ,, s tématom-Sila EDSO.
S druhým príhovorom vystúpil prezident EDSO Brojn Roine s Nórska so správami a skúsenosťami účastníkov v spolupráci medzi výkonnom výborom EDSO a EUD v Bruseli, vypočúval informácie každého štátu, aká je situácia a problémy pre športov z dôvodu ( napr. zničenie športovcov, finančné problémy cez ministerstvo školstva, nárasť iných skupín medzi nepočujúcimi).
Tretí príhovor mala prezidentka EUD Berglind Stefandóttir z Fínska, ktorá informovala EUD o fungovanie kultúry, školstva so zameraním na vzdelávanie, sociálnej oblasti, tj. služby tlmočníkov cez v Európskom parlamenti v Bruseli.
Viceprezident EDSO Vasyli Sandugei z Ukrajiny vo štvrtom príhovore zoznámil prítomné o nových športových pravidlách EDSO, zmene systému EDSO, potom bola diskusia o pravidlách športu a aktivitách i rozvoji EDSO.

IMG_6468fotografija

V dňoch 1.10.2012 sa uskutočnil kongres ICSC v hlavnom meste Kazachstanu – Almata Ata, v rámci turnaja majstrovstiev sveta jednotlivcov v šachu nepočujucich. Celkovo sa ho zúčastnilo 5O delegátov zo 25 štátov. Každý štát
zastupovali 2 zástupcovia. Zo Slovenska sa ho zúčastnili p. Svička a p. Ďurkovič. Na zasadnutí sa riešilo mnoho otázok, medzi ktorými rezonovalo najma zvyšovanie výšky členského prispevku, ako aj štartovného na
jednotlivých turnajoch. Tento bod programu vyvolal velkú vlnu nesúhlasu a následne aj dlhú diskusiu. Bola voľba,kde 28 delegáti súhlasili, 8 sa zadržalo a 14 proti. Nakoniec museli zaplatit a zvyšili členské aj
štartovné.
Ďalej sa prejednávalo zmena názvu organizácie ICSC na ICCD, takže nový názov znie * Medzinárodný šachový výbor pre nepočujúcich *. ICCD ma 36 stálych členov, prihlasili sa 3 nové krajiny, a síce Turkménsko, Mongolsko a Kirgirsko. Takže sa počet členov zvyšil na 39. Bolo odsuhlasené usporiadanie Europského klubového šampionátu nepočujucich v roku 2013 v Litve a na rok 2014 v Chorvátsku. Na rok 2015 podal kandidatúru Ažerbajdžan. Na záver kongresu každý delegát pre svoju organizáciu dostal šachovú hodinu ako darček od ICCD.

Frajka obsadil 21 miesto zo 28 krajin a získal 4 výhru,2 remízu a 5 prehier.

Rastislav Hrdlík16. Kongres EDSO sa uskutočnil v Moskve a to v termíne 1-2.júna 2012. Pozvaných bolo 43 hostí,pričom sa nezúčastnilo 8 pozvaných hostí z rôznych krajín v Európe. Slovenskú republiku zastupoval viceprezident SFNŠ Rastislav Hrdlík. Kongres slávnostne otvoril príhovorom prezident EDSO pán Bjorn Roine z Nórska. Potom sa ujal slova domáci prezident Ruskej federácie nepočujúcich športovcov, ktorý vyjadril veľkú radosť, že 16. Kongres EDSO sa mohol uskutočniť v Moskve. Prvým bodom rokovania bolo odovzdanie originálneho certifikátu pre Slovenskú republiku a Francúzsko. Následne bola prečítaná zápisnica z 15. Kongresu EDSO, ktorý sa uskutočnil v nemeckom meste Essen v roku 2010. Boli zverejnené finančné náklady za roky 2010/2011 a taktiež boli ocenení najlepší športovci za rok 2010/ 2011 . Za výbor EDSO pán Dogan Ozdemir informoval Slovenskú republiku, že penále nemusí platiť naša SFNŠ, ale penále sa týkajú SAZNŠ. Prítomný bol aj pán prezident ICSD Crowley, ktorý nás informoval o činnosti ICSD a aj o blížiacej sa Letnej deaflympiáde, ktorá sa uskutoční v roku 2013 v Bulharsku. Záujemcovia o účasť na spomínanej olympiáde sa musia záväzne prihlásiť do 13.7.2012. Pán Hrdlík prejavil záujem zorganizovať ME v plážovom volejbale u nás na Slovensku v roku 2014. Na záver rokovaní sa uskutočnil slávnostný banket.

Správa zo slavnostného vyhodnotenia ankety o najlepšieho športovca Petra Frajku za rok 2011 v Zlatých Moravciach

V den 24.mája sa uskutočnillo slavnostné vyhodnotenie 9.ročníka ankety o najlepšieho športovca mesta Zlaté Moravce za rok 2011, ktoré sa konalo v obradnej sieni Metského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Náš slovenský šachista Peter Frajka dostal nečakanú pozvánku.

Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach rozdávala ocenienia športovcom a klubom v rozných kategóriách za rok 2011. Medzi počujúcimi ocenenými bol aj nepočujúci šachista Peter Frajka, ktorý získal 2 .miesto ako najlepši športovec.

Ako výbor SFNŠ sme hrdí na Frajku a dakujeme mu za jeho dlhoročnú a obetavú slovenskú reprezentáciu v šachu nepočujúcich. Držíme mu palce,aby počas majstrovstiev sveta v šachu, ktoré sa bude konať v dňoch 28.9.-1.10.2012 v kazašskom meste Alma-Ata, sa umiestnil na úspešnom a peknom výsledku.

DEAF_SOKOL_BA_BOWLINGDňa 24.4. 2012 sa uskutočnilo posledné kolo 2.liga bowlingu Bratislava – skupina A.
V zložení družstva nepočujúcich Sokol A sú: Cíferský, Baďura, Bučko a Koška.
V celkovom poradí družstiev sa víťazmi skupiny A stali BNC Fanatics s počtom bodov 125.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo nepočujúcich Sokol A (107 b.) a tretie miesto získalo družstvo XXL Dúbravka (94 b.).
Dňa 13.mája v Trnave naši nepočujúci čakajú na baráž medzi ôsmymi družstvami, kde do 1.ligy postupujú len štyria družstva.
Držíme nepočujúcimi palce, aby ich úspešne vkročili do prvej ligy a prajeme im veľa ďalších bowlingových úspechov.

Slovenský reprezentant bedmintonu Peter Vašíček klubujúci M-Šport Trenčín B skončil na piatom mieste medzi družstvami.
Slovenská bedmintonistka Katarína Babálová obsadila šieste miesto za družstvami Filozof Bratislava.

Kliknite na odkaz:
4.kolo zmiesanych druzstiev Bratislava

Dňa 14.4. 2012 sa uskutočnilo zhromaždenie Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov v klube Štart Nepočujúci 1947 Bratislava, prítomných bolo 15 členov. Cieľom pracovného stretnutia bola voľba nového predsedu športovo-technickej komisie v jednotlivých športov SFNŠ, informácia o prestupový poriadok SFNŠ a nasledovala diskusia. Počas voľby po schvalení členov sa stal nový predseda športovo- technickej komisie (ŠTK) v bedmintone Peter Vašíček a jeho členovia oddielu Miroslav Lipovský a Bohuš Forrai, predseda ŠTK v horskej cyklistike a cyklistike Július Maťovčík, predseda ŠTK v plažovom volejbale a volejbale Tomáš Prekop, predseda ŠTK v atletike Dušan Dědeček, predseda ŠTK v šachu Ladislav Svíčka a nakoniec sa neschválili návrhy na nomináciu predsedu ŠTK vo futsale a futbale, v alpskom lyžovaní a stolnom tenise pre neprítomnosť kandidátov. Na budúci mesiac plánujeme zvolať členov a vo voľbach pokračovať.

Výbor SFNŠ sa navrhovala zaradiť šípky a rybárske preteky do programu súťaží SFNŠ, ale nebola dostatočná podpora. Šípky a rybárske preteky sú medzi nepočujúcimi populárnym športom ako rekreačne, tak v súťaži. Ak výbor SFNŠ to schválil, budú šípky a rybárske preteky prijaté pre nepočujúcich ako neoficiálna súťaž.