Deafolympic Sofia 2013V roku 2007 ICSD potvrdil letnú deaflympiádu 2013 v Aténach, ale ICSD nikdy nemal štátne záruky z Grécka, preto v minulom roku boli zrušené Atény.
Letná deaflympiáda zostávala ICSD najvyššou prioritou, stále bojovali o to, aby sa letná deaflympiáda konala. Na poslednom kongrese ICSD Maďarsko predložilo dobrý plán. Ale vláda v Maďarsku ponúkla len 50% finančnú podporu, to by znamenalo, že letná deaflympáda v Budapešti by bola príliš drahá pre väčšinu našich športovcov.
Bulharsko tiež ponúklo tiež usporiadať letnú deaflympiádu v hlavnom meste Sofia. Sofia má mnoho výhod. Všetky potrebné priestory sú už na mieste. V histórii Bulharska sa konalo už vela športových podujatí. Súčasná vláda ich podporuje a potvrdila, že v roku 2013 sa v Sofii bude konať letná deaflympiáda.

Veríme, že naši slovenskí športovci s veľkou túžbou sa zúčastnia veľkého sviatku športu medzi nepočujúcimi športovcami zo celého sveta.

Seminár EDSO sa uskutočnil v tureckom meste Antalya a to v termíne 8.-11.11. 2012. Pozvaných bolo 24 hostí z každého štátu ,pričom sa zúčastnili šesť členov z výboru EDSO a pozvaná prezidentka EUD Berglind Stefandóttir z Fínska. Slovenskú republiku zastupoval člen zodpovedný za rozvoj športov SFNŠ Tomáš Prekop. Seminár slávnostne otvoril príhovorom prezident EDSO Bjorn Roine z Nórska.
V prvom príhovore generálny sekretár EDSO Juha-Matti Aaltonen z Fínska vyjadril cieľ s úlohami (SWOT –myšlienka EDSO):

  • 1. Sila EDSO – po anglicky Silac – S
  • 2. Slabosť EDSO – po anglicky Weakness – W
  • 3. Príležitosť EDSO – po anglicky Opportunitý- O
  • 4. Hrozba EDSO – po anglicky Threats – T

Sám urobil tému na myšlienku SWOT ,aby EDSO chcelo viac nformácií. Každý štát majú svoju inú myšlienku z pohľadu, ako funguje EDSO. Bol workshop, rozdelili sme sa do skupiny A, B, C , D. Naša skupina bola ,,A ,, s tématom-Sila EDSO.
S druhým príhovorom vystúpil prezident EDSO Brojn Roine s Nórska so správami a skúsenosťami účastníkov v spolupráci medzi výkonnom výborom EDSO a EUD v Bruseli, vypočúval informácie každého štátu, aká je situácia a problémy pre športov z dôvodu ( napr. zničenie športovcov, finančné problémy cez ministerstvo školstva, nárasť iných skupín medzi nepočujúcimi).
Tretí príhovor mala prezidentka EUD Berglind Stefandóttir z Fínska, ktorá informovala EUD o fungovanie kultúry, školstva so zameraním na vzdelávanie, sociálnej oblasti, tj. služby tlmočníkov cez v Európskom parlamenti v Bruseli.
Viceprezident EDSO Vasyli Sandugei z Ukrajiny vo štvrtom príhovore zoznámil prítomné o nových športových pravidlách EDSO, zmene systému EDSO, potom bola diskusia o pravidlách športu a aktivitách i rozvoji EDSO.

IMG_6468fotografija

V dňoch 1.10.2012 sa uskutočnil kongres ICSC v hlavnom meste Kazachstanu – Almata Ata, v rámci turnaja majstrovstiev sveta jednotlivcov v šachu nepočujucich. Celkovo sa ho zúčastnilo 5O delegátov zo 25 štátov. Každý štát
zastupovali 2 zástupcovia. Zo Slovenska sa ho zúčastnili p. Svička a p. Ďurkovič. Na zasadnutí sa riešilo mnoho otázok, medzi ktorými rezonovalo najma zvyšovanie výšky členského prispevku, ako aj štartovného na
jednotlivých turnajoch. Tento bod programu vyvolal velkú vlnu nesúhlasu a následne aj dlhú diskusiu. Bola voľba,kde 28 delegáti súhlasili, 8 sa zadržalo a 14 proti. Nakoniec museli zaplatit a zvyšili členské aj
štartovné.
Ďalej sa prejednávalo zmena názvu organizácie ICSC na ICCD, takže nový názov znie * Medzinárodný šachový výbor pre nepočujúcich *. ICCD ma 36 stálych členov, prihlasili sa 3 nové krajiny, a síce Turkménsko, Mongolsko a Kirgirsko. Takže sa počet členov zvyšil na 39. Bolo odsuhlasené usporiadanie Europského klubového šampionátu nepočujucich v roku 2013 v Litve a na rok 2014 v Chorvátsku. Na rok 2015 podal kandidatúru Ažerbajdžan. Na záver kongresu každý delegát pre svoju organizáciu dostal šachovú hodinu ako darček od ICCD.

Frajka obsadil 21 miesto zo 28 krajin a získal 4 výhru,2 remízu a 5 prehier.

Rastislav Hrdlík16. Kongres EDSO sa uskutočnil v Moskve a to v termíne 1-2.júna 2012. Pozvaných bolo 43 hostí,pričom sa nezúčastnilo 8 pozvaných hostí z rôznych krajín v Európe. Slovenskú republiku zastupoval viceprezident SFNŠ Rastislav Hrdlík. Kongres slávnostne otvoril príhovorom prezident EDSO pán Bjorn Roine z Nórska. Potom sa ujal slova domáci prezident Ruskej federácie nepočujúcich športovcov, ktorý vyjadril veľkú radosť, že 16. Kongres EDSO sa mohol uskutočniť v Moskve. Prvým bodom rokovania bolo odovzdanie originálneho certifikátu pre Slovenskú republiku a Francúzsko. Následne bola prečítaná zápisnica z 15. Kongresu EDSO, ktorý sa uskutočnil v nemeckom meste Essen v roku 2010. Boli zverejnené finančné náklady za roky 2010/2011 a taktiež boli ocenení najlepší športovci za rok 2010/ 2011 . Za výbor EDSO pán Dogan Ozdemir informoval Slovenskú republiku, že penále nemusí platiť naša SFNŠ, ale penále sa týkajú SAZNŠ. Prítomný bol aj pán prezident ICSD Crowley, ktorý nás informoval o činnosti ICSD a aj o blížiacej sa Letnej deaflympiáde, ktorá sa uskutoční v roku 2013 v Bulharsku. Záujemcovia o účasť na spomínanej olympiáde sa musia záväzne prihlásiť do 13.7.2012. Pán Hrdlík prejavil záujem zorganizovať ME v plážovom volejbale u nás na Slovensku v roku 2014. Na záver rokovaní sa uskutočnil slávnostný banket.

Správa zo slavnostného vyhodnotenia ankety o najlepšieho športovca Petra Frajku za rok 2011 v Zlatých Moravciach

V den 24.mája sa uskutočnillo slavnostné vyhodnotenie 9.ročníka ankety o najlepšieho športovca mesta Zlaté Moravce za rok 2011, ktoré sa konalo v obradnej sieni Metského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Náš slovenský šachista Peter Frajka dostal nečakanú pozvánku.

Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach rozdávala ocenienia športovcom a klubom v rozných kategóriách za rok 2011. Medzi počujúcimi ocenenými bol aj nepočujúci šachista Peter Frajka, ktorý získal 2 .miesto ako najlepši športovec.

Ako výbor SFNŠ sme hrdí na Frajku a dakujeme mu za jeho dlhoročnú a obetavú slovenskú reprezentáciu v šachu nepočujúcich. Držíme mu palce,aby počas majstrovstiev sveta v šachu, ktoré sa bude konať v dňoch 28.9.-1.10.2012 v kazašskom meste Alma-Ata, sa umiestnil na úspešnom a peknom výsledku.

DEAF_SOKOL_BA_BOWLINGDňa 24.4. 2012 sa uskutočnilo posledné kolo 2.liga bowlingu Bratislava – skupina A.
V zložení družstva nepočujúcich Sokol A sú: Cíferský, Baďura, Bučko a Koška.
V celkovom poradí družstiev sa víťazmi skupiny A stali BNC Fanatics s počtom bodov 125.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo nepočujúcich Sokol A (107 b.) a tretie miesto získalo družstvo XXL Dúbravka (94 b.).
Dňa 13.mája v Trnave naši nepočujúci čakajú na baráž medzi ôsmymi družstvami, kde do 1.ligy postupujú len štyria družstva.
Držíme nepočujúcimi palce, aby ich úspešne vkročili do prvej ligy a prajeme im veľa ďalších bowlingových úspechov.

Slovenský reprezentant bedmintonu Peter Vašíček klubujúci M-Šport Trenčín B skončil na piatom mieste medzi družstvami.
Slovenská bedmintonistka Katarína Babálová obsadila šieste miesto za družstvami Filozof Bratislava.

Kliknite na odkaz:
4.kolo zmiesanych druzstiev Bratislava

Dňa 14.4. 2012 sa uskutočnilo zhromaždenie Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov v klube Štart Nepočujúci 1947 Bratislava, prítomných bolo 15 členov. Cieľom pracovného stretnutia bola voľba nového predsedu športovo-technickej komisie v jednotlivých športov SFNŠ, informácia o prestupový poriadok SFNŠ a nasledovala diskusia. Počas voľby po schvalení členov sa stal nový predseda športovo- technickej komisie (ŠTK) v bedmintone Peter Vašíček a jeho členovia oddielu Miroslav Lipovský a Bohuš Forrai, predseda ŠTK v horskej cyklistike a cyklistike Július Maťovčík, predseda ŠTK v plažovom volejbale a volejbale Tomáš Prekop, predseda ŠTK v atletike Dušan Dědeček, predseda ŠTK v šachu Ladislav Svíčka a nakoniec sa neschválili návrhy na nomináciu predsedu ŠTK vo futsale a futbale, v alpskom lyžovaní a stolnom tenise pre neprítomnosť kandidátov. Na budúci mesiac plánujeme zvolať členov a vo voľbach pokračovať.

Výbor SFNŠ sa navrhovala zaradiť šípky a rybárske preteky do programu súťaží SFNŠ, ale nebola dostatočná podpora. Šípky a rybárske preteky sú medzi nepočujúcimi populárnym športom ako rekreačne, tak v súťaži. Ak výbor SFNŠ to schválil, budú šípky a rybárske preteky prijaté pre nepočujúcich ako neoficiálna súťaž.

544837_3692498596943_1409622185_3473729_1863632014_nV dňoch 6.-9. apríla 2012 sa pri príležitosti 100. výročia založenia športového klubu nepočujúcich športovcov GSV Bielefeld(Nemecko) uskutočnil medzinárodný turnaj. Zúčastnila sa ho aj nepočujúca bedmintonistka Katarína Babálová (ŠK Olymp Bratislava Slovakia), ktorá utvorila družstvo s Jankou Havlovou (SKN Hradec Králové, Česko).Boje o prvenstvo prebiehali medzi 8 družstvami rozdelenými na 2 skupiny. Hráčky postupne v dvoch dňoch odohrali 14 náročných zápasov v dvojhre a v štvorhre žien. Najťažší zápas, ako posledný, v mimoriadne náročnom poslednom dni, Katarína odohrala vo finále proti Nemke Svenja Klopp. Katke s Jankou sa podarilo v kvalitnom medzinárodnom turnaji, po rozhodujúcej štvorhre v pomere 2:1, umiestniť na výbornom 1.mieste. Hneď po turnaji dievčatá absolvovali dlhú cestu domov na Slovensko a Česko. Z turnaja si okrem víťazného veľkého pohára doniesli aj veľa zážitkov a nových priateľstiev.

Katkina výhra určite všetkých potešila a jej športová príprava pokračuje ďalej, lebo 12.mája 2012 sa zúčastní medzinárodného turnaja DEAF v bedmintone v rodnom Trenčíne. Tréningový proces na obidva turnaje bol a je pre Katku v tomto období o to náročnejší, lebo súčasne sa teraz venuje aj štúdiu na VŠVU v Bratislave, kde práve vypracováva bakalársku prácu a pripravuje sa na štátne záverečné skúšky.

577483_3692501237009_1409622185_3473730_974913581_n

V dňoch 31.3.2012 sa konali Majstrovstvá Slovenska v šachu nepočujúcich 2012, v Hlohovci.

Výsledky PDF

 

P1030067