Športovci, ktorí budú reprezentovať Slovensko na 22. Letných Deaflympiádach v Sofii (26. júla – 4. augusta 2013), zložili v pondelok 8.7.2013 poobede v Prezidentskom paláci v Bratislave za prítomnosti hlavy štátu Ivana Gašparoviča slávnostný sľub.Za všetkých 16 členov výpravy sľúbila čestné boje v bulharskej metropole slovenská reprezentantka v stolnom tenise Eva Jurková. „Vážený pán prezident, je pre mňa cťou oznámiť,že títo reprezentanti dlhodobo svojou vykonnosťou dokazujú,že patria nielen svetovú športovú špičku nepočujúcich,ale dokážu sa presadiť aj medzi športovcami bez sluchového hendikepu.,“ povedal vo svojom úvodnom príhovore prezident SFNŠ Miloš Štefek. Všetci prítomní potom obdržali z rúk prezidenta menovacie dekréty o účasti na sľube. Vedúci výpravy Rastislav Hrdlík dostal od prezidenta plaketu. Prezident SR Ivan Gašparovič dostal do daru k meninám tortu s maskotom ovečka a tričko ako náš symbol Letnej Deaflympiády od prezidenta SFNŠ Miloša Štefka. Slovensko bude v Sofii reprezentovať 7 športovcov, pričom celá výprava má 16 členov.

5. 7. 2013 dorazí horiaci plameň k oslave deaflympiády Sofie 2013 do sídla Spojených národov v Ženeve. Doba pre fotografovanie je plánovaná na 15.00 na Place des Nations s účasťou predsedu ICSD Craiga. Crowleyho, člena Svetovej federácie nepočujúcich [WFD] dr. Terry Riley, zástupcovia Spojených národov a účastníci štafety zo Švajčiarskej športovej federácie nepočujúcich.

„Vôbec prvýkrát spojí štafeta s plameňom domov prvej deaflympiády v Paríži – s usporiadateľským mestom, „povedal predseda ICSD Craig Crowley. „Ako na športovom poli, tak na cestách je hluchota príliš často prehliadaná. Tento plameň nám umožní osláviť 89 rokov prítomnosti na medzinárodných športových podujatiach. Štafeta tiež zvýši povedomie o nepočujúcich cyklistov ako používateľoch ciest, ktorí majú zvlášť priaznivý prospech zo zavedenia chodníkov pre cyklistov. Sme radi, že Ženeva bude zastávkou na ceste štafety.

„Spojené národy v Ženeve sú zvlášť silný symbol pre nepočujúcich ľudí zo celého sveta. Zaručuje naše zaradenie do spoločnosti podľa konvencie Spojených národov o právach zdravotne postihnutých osôb, „hovorí člen Svetovej federácie federáciou nepočujúcich (WFD) dr. Terry Riley. „A ako deaflympijský plameň priťahuje pozornosť celého sveta, pripomína nám dôvody, prečo sa my nepočujúci zhromažďujeme na tejto športovej akcii, a tiež dedičstvo, v ktorom pokračujeme. Svetová federácia nepočujúcich s radosťou súhlasí s akciami deaflympiády s účasťou na štafete s plameňom, ktorá prechádza Spojenými národmi, teda známu medzinárodnú medzivládnu organizáciu, kde spolupracujeme na udržanie našich práv ako nepočujúcich. “

O deaflympijského plameňa

Štafeta plameňa bola vytvorená pred konaním deaflympiády 2013 v Sofii, aby zvýšila všeobecné povedomie o športe nepočujúcich a zvlášť o dôležitosti bezpečných cyklistických chodníkov.
Mesiac pred začatím 26. 7. 2013 bude deaflympijský plameň zapálený v Paríži, domove Jeux du Silence 1924 [Hry ticha 1924], prvej medzinárodnej súťaže vo športoch nepočujúcich.
Plameň potom ponesú cyklisti v baníckej lampe [kahanu] z Francúzska do bulharskej Sofie, kam dorazí na otváracieho ceremóniu deaflympiády, Spojením vytvorenia deaflympijského plameňa v Paríži roku 1924 sa súčasnosťou v Sofii 2013 oslávi plameň hrdú tradíciu sily a sebestačnosti týchto súťaží nepočujúcich organizovaných ich komunitou. Príchod plameňa na otvárací ceremoniál inšpiruje športovcov v predvečer ich najväčších súťaží.
Voľba bicykla je praktická a filozofická: je praktická, pretože umožňuje športovcom pokryť veľké vzdialenosti, je filozofická, pretože nedostatok bezpečných chodníkov pre cyklistov v mnohých mestách je skutočnou prekážkou účasti nepočujúcich v jazde na bicykli. Pritom zakladateľ deaflympiády, Eugene Rubens-Alcais, bol cyklistický pretekár. Cyklistika bola súčasťou deaflympiády už od prvých organizovaných hier.

O Svetovej federácii nepočujúcich

Svetová federácia nepočujúcich (WFD) je medzinárodná mimovládna organizácia zastupujúca a uvádzajúca asi 72 miliónov ľudských práv nepočujúcich ľudí na celom svete. WFD je federáciou 133 národov; jej poslaním je uviesť ľudské práva nepočujúcich a úplný, kvalitný a rovnaký prístup do všetkých sfér života, vrátane sebaurčenie, posunkového jazyka, výchovy, zamestnania a života komunity. WFD má konzultačné štatút u Spojených národov a je členom International Disability Alliance (IDA, Medzinárodné združenie handicapovaných).
(Www.wfdeaf.org <http://www.wfdeaf.org>)

Pochodeň Letnej Deaflympiády na ceste do hlavného mesta Bulharska Sofia  zavítali prezident ICSD Crowley a prezident francúzskej organizácie nepočujúcich športovcov Labes v Paríži.

Klikni na:   http://www.sofia2013.org:8080/media/flame_relay.mp4

 

 

 

V nedeľu 30.júna 2013 sa v Trnave uskutočnili Majstrovstvá Slovenska počujúcich v atletike.Majsterka Slovenska v guľe ženy sa stala Ivana Krištofičová, ktorá dosiahla výrazný úspech.
Výsledky guľa:1. Ivana Krištofičová (UK Bratislava) 15,76, 2. Ivona Tomanová (Slávia Trnava) 11,05, 3. Ivana Krasňanová (UK Bratislava) 10,94

ME atletických družstiev 3. ligy sa konali na banskobystrických Štiavničkách,kde medzi počujúcimi atlétmi sa zúčastnila slovenská guliarka Ivana Krištofičová.

Výsledky guľa:
1. Salome Rigišviliová (Gruz.) 15,95,

2. Ivana Krištofičová (SR) 14,41,

3. Asdis Hjalmsdottirová (Isl.) 13,65

 

 

SONY DSC

SONY DSC

Klikni na:  http://www.televiziatrencin.sk/relacie.php?id=68823334

História tohto podujatia sa začala písať v roku 1965 v Prahe. Hry po prvýkrát organizoval Zväz invalidov. Vtedy o cenné medaily v atletike, malom futbale chlapcov a hádzanej dievčat bojovalo vyše 1 000 žiakov. Spoločne s českými školami a pri väčšom počte účastníkov boli súťaže zaujímavejšie a pestré. Posledné Športové hry sa konali v roku 1995 v Českých Budějoviciach. Kvôli zmenám, ktoré v spolupráci s Českou republikou nastali, bola táto tradícia prerušená. V nasledujúcom roku sa už konali prvé samostatné slovenské Celoštátne športové hry (CŠH) v Levoči, striedavo v Lučenci, Bratislave, Kremnici a Prešove. V doterajšej histórii je zaujímavé sledovať vývoj disciplín a športových druhov. Dlhé obdobie prežil malý futbal, hádzaná, branné preteky, stolný tenis a plávanie. Basketbal dievčat sa hrá od roku 1996.

Od 5. do 9. júna 2013 sa v Lučenci konal 49. ročník Celoštátnych športových hier pre žiakov so sluchovým postihnutím. CŠP sa zúčastnilo 6 základných škôl pre sluchovo postihnutých BA-Hrdličkova, BA-Drotárska, Levoča, Lučenec, Kremnica a Prešov. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: atletika, malý futbal chlapcov (6 škôl), basketbal dievčat (len 3 školy, kvôli nízkemu počtu dievčat) a stolný tenis dievčat (6 škôl).
Po otváracom ceremoniáli na atletickom štadióne v základnej škole pre počujúcich, za trochu upršaného počasia prebehli súťaže v atletických disciplínach: beh na 60 m, beh na 1000 m chlapcov, beh na 600 m dievčat, vrh guľou, skok do diaľky a výšky, štafeta 4×60 m. Výrazný úspech dosiahla naša 11ročná, bojovná bežkyňa Amália Lepotová z Hrdličkovej , ktorá obsadila prvé miesto na 600 m za časom 2:09 min. a získala diplom za najhodnotnejší výkon dievčat v atletike. V behu na 60 m Dárius Krempaský z Levoče zabehol časom 7,33 s. najhodnotnejší výkon chlapcov.
Na druhý a tretí deň športového programu sa súťažilo v malom futbale na futbalovom ihrisku na tartane, v basketbale v športovej hale a stolnom tenise v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím.
Všetci účastníci športových hier sa rozchádzali spokojní. Prvoradou snahou bolo podnietiť všetkých tých, ktorí športom žijú, aby o športe nielen rozprávali, ale ako sa hovorí, aj „trochu pohli kostrou“.
Dovidenia na budúci rok v Bratislave na Hrdličkovej ulici, kde sa bude oslavovať jubileum 50. výročia CŠH.

Výsledky: Celkové poradie škôl v atletike:
1. BA- Drotárska
2. BA-Hrdličkova
3. Levoča

Celkové poradie v malom futbale chlapcov:
1. BA-Drotárska
2. Lučenec
3. BA-Hrdličkova

Celkové poradie v basketbale dievčat:
1. BA-Hrdličkova
2. Levoča
3. BA-Drotárska

Celkové poradie v stolnom tenise dievčat:
1. Lučenec
2.BA-Drotárska a BA-Hrdličkova

Celkové poradie škôl:
1. BA-Drotárska
2. BA-Hrdličkova
3. Lučenec

Výsledky:

Beh na 60 m-chlapci  Beh na 60 m-dievčatá  Skok do diaľky  Skok do výšky  Vrh guľou  BEH NA 1000 m-chlapci  Beh na 600 m-dievčatá  Štafeta   Atletika-celkové poradie-1 FUTBAL-chlapci  BASKETBAL-dievčatá  CELKOVÉ PORADIE V STOLNOM TENISE  CELKOVÉ PORADIE ŠKOL

V sobotu 1. júna 2013 sa konala Česko-slovenská Superliga družstiev v bowlingu nepočujúcich v Brne v herni OD KOCKA. Začiatok súťaže bol v 10:00 hod a hralo sa až do 15 hod. Zúčastnilo sa 8 družstiev (6 mužských a 2 ženské družstvá). Zo Českej ligy je účasť: SKN Brno, SportNes Ostrava, I.PSKN Praha a I.PSKN Praha ženy, zo Slovenska: ŠKN SOKOL „A“ Bratislava, ŠKN SOKOL „B“ Bratislava, ŠKN Trenčín „A“ a Slovensko „ženy“. Najlepšie si viedlo družstvo SportNES Ostrava , ktoré získalo plný počet bodov. Najvyšší náhod družstva na zápas ŠKN Brno 615 bodov, najnižší náhod družstva Slovensko ženy 341 bodov. Najvyšší náhod jednotlivca na hru František Podhorský z družstva ŠKN Trenčín „A“ 247 bodov a najnižší náhod jednotlivca na hru Stanka Fereneczová z družstva Slovensko ženy 93 bodov.

Výsledky

IMG_6747IMG_6671

 

LD2013logoXXII. Letná Deaflympiáda bude zahájená v bulharskom hlavnom meste Sofia otváracím ceremoniálom 26. júla 2013 a ukončená záverečným ceremoniálom 4. augusta 2013. Športovci zo celého sveta sa budú súťažiť v 19 športových odvetviach podľa pravidiel ICSD.
Pred XXII. Letnou Deaflympiádou sa bude konať 44. kongres ICSD od 23.7.2013 do 25.7.2013 v Sofii.

V sobotu 18. mája 2013 sa v BNC Bratislava uskutočnili Majstrovstvá Slovenska nepočujúcich v bowlingu. Majstrovstiev sa zúčastnilo 26 hráčov. Hrací systém pozostával z kvalifikácie a finále. V kvalifikácii každý z hráčov absolvoval 6 hier systémom Amerika s posunom na dráhach. V úvodnej časti sa najviac darilo Dušanovi Čihákovi, ktorý sa stal víťazom kvalifikácie s priemerom 174,33. Spolu s ním sa do finálového Round Robinu prebojovalo 8 hráčov. I. miesto získal Koška Viliam, na 2. mieste sa umiestnil František Podhorský a 3. miesto získal Dušan Čihák. Medzi ženami 1.miesto získala Mária Svetíková, 2. miesto Monika Fabišiková a 3. miesto Stanislava Ferenczová. Celé M-SR sa niesli v bojovnom duchu, nechýbala nervozita a napätie, aby sa všetko nakoniec ukončilo v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie zas o rok.

 

M-SR v bowlingu-finále                                                Kvalifikácie muži a ženy 2013                                     Round Robin finale 2013