V nedeľu 30.júna 2013 sa v Trnave uskutočnili Majstrovstvá Slovenska počujúcich v atletike.Majsterka Slovenska v guľe ženy sa stala Ivana Krištofičová, ktorá dosiahla výrazný úspech.
Výsledky guľa:1. Ivana Krištofičová (UK Bratislava) 15,76, 2. Ivona Tomanová (Slávia Trnava) 11,05, 3. Ivana Krasňanová (UK Bratislava) 10,94

ME atletických družstiev 3. ligy sa konali na banskobystrických Štiavničkách,kde medzi počujúcimi atlétmi sa zúčastnila slovenská guliarka Ivana Krištofičová.

Výsledky guľa:
1. Salome Rigišviliová (Gruz.) 15,95,

2. Ivana Krištofičová (SR) 14,41,

3. Asdis Hjalmsdottirová (Isl.) 13,65

 

 

SONY DSC

SONY DSC

Klikni na:  http://www.televiziatrencin.sk/relacie.php?id=68823334

História tohto podujatia sa začala písať v roku 1965 v Prahe. Hry po prvýkrát organizoval Zväz invalidov. Vtedy o cenné medaily v atletike, malom futbale chlapcov a hádzanej dievčat bojovalo vyše 1 000 žiakov. Spoločne s českými školami a pri väčšom počte účastníkov boli súťaže zaujímavejšie a pestré. Posledné Športové hry sa konali v roku 1995 v Českých Budějoviciach. Kvôli zmenám, ktoré v spolupráci s Českou republikou nastali, bola táto tradícia prerušená. V nasledujúcom roku sa už konali prvé samostatné slovenské Celoštátne športové hry (CŠH) v Levoči, striedavo v Lučenci, Bratislave, Kremnici a Prešove. V doterajšej histórii je zaujímavé sledovať vývoj disciplín a športových druhov. Dlhé obdobie prežil malý futbal, hádzaná, branné preteky, stolný tenis a plávanie. Basketbal dievčat sa hrá od roku 1996.

Od 5. do 9. júna 2013 sa v Lučenci konal 49. ročník Celoštátnych športových hier pre žiakov so sluchovým postihnutím. CŠP sa zúčastnilo 6 základných škôl pre sluchovo postihnutých BA-Hrdličkova, BA-Drotárska, Levoča, Lučenec, Kremnica a Prešov. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: atletika, malý futbal chlapcov (6 škôl), basketbal dievčat (len 3 školy, kvôli nízkemu počtu dievčat) a stolný tenis dievčat (6 škôl).
Po otváracom ceremoniáli na atletickom štadióne v základnej škole pre počujúcich, za trochu upršaného počasia prebehli súťaže v atletických disciplínach: beh na 60 m, beh na 1000 m chlapcov, beh na 600 m dievčat, vrh guľou, skok do diaľky a výšky, štafeta 4×60 m. Výrazný úspech dosiahla naša 11ročná, bojovná bežkyňa Amália Lepotová z Hrdličkovej , ktorá obsadila prvé miesto na 600 m za časom 2:09 min. a získala diplom za najhodnotnejší výkon dievčat v atletike. V behu na 60 m Dárius Krempaský z Levoče zabehol časom 7,33 s. najhodnotnejší výkon chlapcov.
Na druhý a tretí deň športového programu sa súťažilo v malom futbale na futbalovom ihrisku na tartane, v basketbale v športovej hale a stolnom tenise v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím.
Všetci účastníci športových hier sa rozchádzali spokojní. Prvoradou snahou bolo podnietiť všetkých tých, ktorí športom žijú, aby o športe nielen rozprávali, ale ako sa hovorí, aj „trochu pohli kostrou“.
Dovidenia na budúci rok v Bratislave na Hrdličkovej ulici, kde sa bude oslavovať jubileum 50. výročia CŠH.

Výsledky: Celkové poradie škôl v atletike:
1. BA- Drotárska
2. BA-Hrdličkova
3. Levoča

Celkové poradie v malom futbale chlapcov:
1. BA-Drotárska
2. Lučenec
3. BA-Hrdličkova

Celkové poradie v basketbale dievčat:
1. BA-Hrdličkova
2. Levoča
3. BA-Drotárska

Celkové poradie v stolnom tenise dievčat:
1. Lučenec
2.BA-Drotárska a BA-Hrdličkova

Celkové poradie škôl:
1. BA-Drotárska
2. BA-Hrdličkova
3. Lučenec

Výsledky:

Beh na 60 m-chlapci  Beh na 60 m-dievčatá  Skok do diaľky  Skok do výšky  Vrh guľou  BEH NA 1000 m-chlapci  Beh na 600 m-dievčatá  Štafeta   Atletika-celkové poradie-1 FUTBAL-chlapci  BASKETBAL-dievčatá  CELKOVÉ PORADIE V STOLNOM TENISE  CELKOVÉ PORADIE ŠKOL

V sobotu 1. júna 2013 sa konala Česko-slovenská Superliga družstiev v bowlingu nepočujúcich v Brne v herni OD KOCKA. Začiatok súťaže bol v 10:00 hod a hralo sa až do 15 hod. Zúčastnilo sa 8 družstiev (6 mužských a 2 ženské družstvá). Zo Českej ligy je účasť: SKN Brno, SportNes Ostrava, I.PSKN Praha a I.PSKN Praha ženy, zo Slovenska: ŠKN SOKOL “A” Bratislava, ŠKN SOKOL “B” Bratislava, ŠKN Trenčín “A” a Slovensko “ženy“. Najlepšie si viedlo družstvo SportNES Ostrava , ktoré získalo plný počet bodov. Najvyšší náhod družstva na zápas ŠKN Brno 615 bodov, najnižší náhod družstva Slovensko ženy 341 bodov. Najvyšší náhod jednotlivca na hru František Podhorský z družstva ŠKN Trenčín “A” 247 bodov a najnižší náhod jednotlivca na hru Stanka Fereneczová z družstva Slovensko ženy 93 bodov.

Výsledky

IMG_6747IMG_6671

 

LD2013logoXXII. Letná Deaflympiáda bude zahájená v bulharskom hlavnom meste Sofia otváracím ceremoniálom 26. júla 2013 a ukončená záverečným ceremoniálom 4. augusta 2013. Športovci zo celého sveta sa budú súťažiť v 19 športových odvetviach podľa pravidiel ICSD.
Pred XXII. Letnou Deaflympiádou sa bude konať 44. kongres ICSD od 23.7.2013 do 25.7.2013 v Sofii.

V sobotu 18. mája 2013 sa v BNC Bratislava uskutočnili Majstrovstvá Slovenska nepočujúcich v bowlingu. Majstrovstiev sa zúčastnilo 26 hráčov. Hrací systém pozostával z kvalifikácie a finále. V kvalifikácii každý z hráčov absolvoval 6 hier systémom Amerika s posunom na dráhach. V úvodnej časti sa najviac darilo Dušanovi Čihákovi, ktorý sa stal víťazom kvalifikácie s priemerom 174,33. Spolu s ním sa do finálového Round Robinu prebojovalo 8 hráčov. I. miesto získal Koška Viliam, na 2. mieste sa umiestnil František Podhorský a 3. miesto získal Dušan Čihák. Medzi ženami 1.miesto získala Mária Svetíková, 2. miesto Monika Fabišiková a 3. miesto Stanislava Ferenczová. Celé M-SR sa niesli v bojovnom duchu, nechýbala nervozita a napätie, aby sa všetko nakoniec ukončilo v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie zas o rok.

 

M-SR v bowlingu-finále                                                Kvalifikácie muži a ženy 2013                                     Round Robin finale 2013

povazan cup

 

 

Viac info vo formáte PDF: Považan Cup Trenčín

Zasadnutie štábu LD Sofia 2013 bolo dôležité v procese schvaľovania športovcov na blížiace sa XXII. LD Sofia 2013. Bola schválená nominácia 7 športovcov v piatich športových odvetviach. Nominovaní športovci sú: Ivana Krištofičová, Eva Jurková, Peter Vašíček, Miroslav Lipovský, Katarína Babálová, Július Maťovčík a František Podhorský. V realizačnom tíme sú: vedúci výpravy Miloš Štefek, zástupca výpravy a zároveň tréner bowlingu Rastislav Hrdlík, tlmočníčka posunkovej reči Milena Krajčírová, administrátorka Hanka Kolníková, lekár Ivan Halmo, ,tréner atletiky Dušan Dědeček, tréner stolného tenisu Andrei Dzelinsky, tréner cyklistiky Július Maťovčík, st. a tréner bedmintonu Miroslav Klimo.