Zasadnutie štábu LD Sofia 2013 bolo dôležité v procese schvaľovania športovcov na blížiace sa XXII. LD Sofia 2013. Bola schválená nominácia 7 športovcov v piatich športových odvetviach. Nominovaní športovci sú: Ivana Krištofičová, Eva Jurková, Peter Vašíček, Miroslav Lipovský, Katarína Babálová, Július Maťovčík a František Podhorský. V realizačnom tíme sú: vedúci výpravy Miloš Štefek, zástupca výpravy a zároveň tréner bowlingu Rastislav Hrdlík, tlmočníčka posunkovej reči Milena Krajčírová, administrátorka Hanka Kolníková, lekár Ivan Halmo, ,tréner atletiky Dušan Dědeček, tréner stolného tenisu Andrei Dzelinsky, tréner cyklistiky Július Maťovčík, st. a tréner bedmintonu Miroslav Klimo.

Naši členovia (tréner Dušan Dědeček a atlétka Ivana Krištofičová) sa zúčastnili na slávnostnom podujatí. Najúspešnejšia nepočujúca športovkyňa, ktorá reprezentovala Slovensko v minulom roku na EDSO Majstrovstvách Európy v estónskom Talline a na ICSD Majstrovstvách sveta v kanadskom Toronte vo vrhu guľou, prevzala ocenenie z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča a predsedu vlády Róberta Fica. Minister školstva vo svojom príhovore poďakoval všetkým športovcom za dosiahnuté výsledky a do ďalších športových súbojov im zaželal veľa šťastia a úspechov. Medzi ocenenými boli aj napríklad svetoznámy hokejista Miroslav Šatan, tréner Vladimír Vůjtek a kulturista Igor Kočiš.

SONY DSC          SONY DSC          SONY DSC

SONY DSC          Tréner Dušan Dědeček, Miroslav Šatan a Ivana Krištofičová          Ivana Krištofičová

SONY DSCSONY DSCDňa 14.3.2013 delegácia VV SFNŠ (prezident SFNŠ Miloš Štefek a generálny sekretár SFNŠ Dušan Dědeček) sa zúčastnila na prijatí u ministra školstva Dušana Čaploviča. Cieľom bolo informovať o našich cieľoch a aktivitách zameraných na tohtoročnú Deaflympiádu a citlivej problematike v športe nepočujúcich pri uplatňovaní našich práv a potrieb v rezorte MŠVV a Š SR.

DSCN4284OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Finálový turnaj vo futsale sa uskutočnil 3. marca 2013 v Dome športu na Junáckej 6, v Bratislave. Zúčastnili sa družstvá: ŠKŠN 1947 Bratislava A, ŠKŠN 1947 Bratislava B, ŠKN Nové Zámky, ŠKN Trenčín a ŠKN Hlohovec.

Turnaj navštívili aj viceprezident Herbert Kanai z OGSV Rakúsko, prezident SFNŠ Miloš Štefek a členovia Výkonného výboru SFNŠ Dušan Dědeček, Tomáš Prekop a Rastislav Hrdlík, zároveň ako organizátor podujatia a predseda ŠTK vo futsale .

Turnaj sa začal o 11.00 hod. a skončil o 15.45 hod. Výsledky a štatistiky sú zverejnené na www.futsal-svk.webnode.sk, kvalita zápasov bola na dobrej úrovni, po športovej stránke vysoko hodnotíme aj fair-play prístup hráčov. K tomu prispeli nemalou mierou objektívnym rozhodovaním delegovaní rozhodcovia.

Pred slávnostným odovzdávaním cien sa prítomným prihovoril prezident Miloš Štefek. V príhovore sa venoval problematike futsalu nepočujúcich na Slovensku, organizácii súťaží, finančného krytia, ako aj ďalšieho rozvoja tohto športu. Apeloval na to, aby sa pozornosť venovala mladým a nádejným športovcom, lebo v nich je predovšetkým budúcnosť tohto športu.

Po príhovore odovzdal putovný pohár M-SR nepočujúcich vo futsale kapitánovi Hladkému a víťaznému družstvu ŠKŠN 1947 Bratislava A, a tiež ocenenia pre jednotlivé družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach: ŠKŠN 1947 Bratislava A, za 2. miesto ŠKN Nové Zámky a za 3. miesto ŠKN Trenčín.

V hodnotení jednotlivcov bol vyhodnotení ako najlepší hráč Samuel Haister, strelec Mário Horniak a brankár Marek Šoš. Ocenenie prevzali z rúk R. Hrdlíka.

Družstvo ŠKN Trenčín získalo Cenu Fair-play.

Diplomom SFNŠ bol ocenený aj p. Antonín Holienčín, člen ŠTK vo futsale, za jeho obetavú a kvalitnú organizátorskú prácu.

Na záver Rastislav Hrdlík poďakoval organizátorovi turnaju, ŠKŠN 1947 Bratislava, za výborné organizačné a ekonomické podmienky a za celkovo hladký priebeh turnaja.

Dňa 20.februára 2013 sa v Hoteli SET v Bratislave konalo informatívne stretnutie športovcov, trénerov a členov realizačných tímov. Prítomní sa oboznámili s informáciami o kritériách a podmienkach účasti na Letnej Deaflympiáde (LD) Sofia 2013. Členovia VV SFNŠ predložili predbežnú, nezáväznú nomináciu a informácie o perspektívach – ohodnotení za výsledky, či ďalšom zabezpečení tých reprezentantov SR, ktorí na Letne Deaflympiáde 2013 dosiahnu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ohodnotené umiestnenie (1.-6. miesto).

Stretnutia sa zúčastnilo 20 športovcov, trénerov a členov realizačných tímov, ktorí pozorne sledovali prezentáciu Letnej Deaflympiády 2013. Počas diskusie boli položené viaceré otázky týkajúce sa predovšetkým finančného zabezpečenia našej účasti a nominačných kritérií na Letnú Deaflympiádu 2013.

IMG_3085 IMG_3088

5. Medzinárodné stretnutie nepočujúcich športovcov v Nových Zámkoch 8.6.2013 sobota

Plagáty na pozretie a stiahnutie vo formáte PDF:

 

MS-250x250Naše združenie koncom minulého roku podalo na základe výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 rôznych projektov na zabezpečenie našich úloh a cieľov v celkovej výške 321 341,26 €. Ministerstvo nám schválilo 74 149 € (vrátane účasti na LD 2013). Teraz je hlavnou úlohou funkcionárov (ale aj jednotlivých členov SFNŠ), aby získali čo najviac finančných prostriedkov od podporovateľov a sponzorov s cieľom naplniť rozdiel vo výške 247 192,26 €.

Súhrn dotácií

Deaf Open Badminton Championship 2013 Prešov

27. apríla 2013

Viac info a prihlášky vo formáte PDF kliknite sem

3. ročník futbalového turnaja o primátora mesta Bratislavy – viac po kliknutím plagátu

Futbalovy turnaj

3RD YEAR futbalového turnaja o primátora mesta Bratislavy – English version click to plagat

Futbal ENG

Deafolympic Sofia 2013Dňa 26. septembra 2012 bulharský minister telovýchovy a športu Svilen Neykov, prezident ICSD Craig Crowley a predseda Bulharskej športovej federácie Nikolaj Nikolov podpísali zmluvu o organizovaní Letnej Deaflympiády 2013 v hlavnom meste Bulharska Sofia.

22. Letná Deaflympiáda bude zahájená dňa 26. júla a ukončená dňa 4. augusta 2013. Pred Letnou Deaflympiádou sa bude konať 44. kongres ICSD – v dňoch 22. – 25. júla 2013.

Organizačný výbor intenzívne pracuje, aby ponúkol športovcom a ich trénerom čo najlepšie podmienky. Buďte vítaní v Sofii. Očakaváme Vás!