Členovia výkonného výboru DVS sa z médií dozvedeli o tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala 2.10.2022 vo večerných hodinách v Bratislave na Zochovej ulici a že ju spôsobil generálny sekretár DVS, Dušan Dědeček.

Táto mimoriadna udalosť nás hlboko zasiahla a považujeme ju za absolútne zlyhanie jednotlivca, ktoré je neospravedlniteľné.

Deaflympijský výbor Slovenska vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodinám obetí tragédie.  Vzhľadom na skutočnosť, že DVS ma iba sprostredkované mediálne informácie v tejto veci a z úcty k obetiam tejto tragédie a všetkých zainteresovaných osôb nám neprislúcha sa v tejto veci bližšie vyjadrovať.

Momentálne Výkonný výbor DVS intenzívne pracuje na ďalšom riadnom fungovaní DVS a najmä na tom, aby športovci so sluchovým postihnutím neboli ovplyvnení touto tragédiou.

Slovenská deaflympijská atletická špička sa predstaví na 4. Majstrovstvách sveta v atletike nepočujúcich v poľskom Ľubline. Reprezentovať nás budú:

 1. Ivana Krištofičová (guľa, disk)
 2. Rastislav Jelínek (100, diaľka)
 3. Amália Lepótová (100, 400)
 4. Martina Antušeková (100, 200)
 5. Šimon Debnár (oštep)

Naši reprezentanti idú do Lublinu zbierať skúsenosti, ale aj medaile. Sprevádzajú ich skúsení tréneri Jaroslav Rusnák, Ján Surgáč, Dušan Dědeček a Richard Honner. Nebude chýbať ani tlmočníčka posunkového jazyku Milena Fabšičová.

Časový rozpis si môžete pozrieť tu:

Najväčšie nádeje vkladáme do skúsených pretekárov – skokan a šprintér Rastislav Jelínek, guliarka Ivana Krištofičová sú naše najväčšie esá, ktoré sľubujú kvalitné výkony.

Tréneri Richard Honner a Dušan Dědeček (obaja bývalí oštepári) s napätím očakávajú vystúpenie najmladšieho pretekára – nováčika v reprezentácii Šimona Debnára. Niečo sa povráva aj o stávke medzi trénermi…

Po viac ako ročnej prestávke sa všetci tešia na svojich súperov a súťaže. Niektorí sa stresujú už týždeň vopred a majú pripravené tašky a kufre. Ale keďže všetci cestujú 4 autami, tak sa tešia aj na poznávanie krásnej novej krajiny.

Držte nám o týždeň palce a priebežne sledujte naše výsledky.

http://www.2021wdac.com/http://www.2021wdac.com/

Vážení priatelia, aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku spojená s vírusom Covid-19 a obmedzenie, ktoré prijala vláda, sa dotkli aj našej tradičnej akcie.

Vzhľadom k nariadeniam už skôr deklarovaným vládou SR sme najprv obmedzili počet účastníkov a aktivít spojených s organizáciou tohto nášho výnimočného podujatia. Dnes sme nútení definitívne ustúpiť z našich zámerov zorganizovať aspoň hlavnú časť – výstup na Rysy. Mrzí nás to aj pre množstvo zaujímavých hostí, ktorí nám prisľúbili svoju účasť.

Deaf Rysy 2020 plánované na termín 16. – 18. október 2020 týmto považujte za zrušené.

Pevne veríme, že sa po ročnej vynútenej prestávke stretneme v roku 2021 v Tatrách v plnom zdraví a počte na štarte výstupu na Rysy. O organizácii Vás budeme informovať na jar roku 2021.

Ďakujeme Vám za priazeň a dôveru, ktorou ste nás motivovali vydržať až do poslednej chvíle.

Naše motto „Športovať sa oplatí!“ tak zostáva v platnosti a bude určite platiť aj na budúci rok…

Prajeme Vám príjemnú jeseň.

Deaflympijský výbor Slovenska

Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z vládnych nariadení DVS organizuje výstup na Rysy v obmedzenom režime a pre celkový počet účastníkov 50. Účasť majú garantovanú len osoby na pozvanie.

Mení sa aj celkový program, zrušená je piatková moderovaná konferencia „Športovať sa oplatí“ a plánované sobotňajšie vyhlásenie najúspešnejších športovcov roku 2019.

Viac informácií nájdete tu:

Program a informácie o akcii.

Ďakujeme za porozumenie!

Správy podávajú členovia Výkonného výboru v slovenskom posunkovom jazyku. Sú to informácie o rôznych aktivitách, zasadnutiach VV, plánoch DVS, hodnotenia.

Milena Fabšičová v posunkovom jazyku o prvom tohtoročnom stretnutí členov VV
Milena Fabšičová v posunkovom jazyku tlmočí 2. zápisnicu z VV v roku 2020.
Július Maťovčík posunkuje tretiu zápisnicu zo zasadnutia VV.
Prezident DVS, Peter Birka, tlmočí 4. zápisnicu zo zasadnutia Výkonného výboru zo dňa 23.júna 2020

Postupne spracúvame a pripravujeme stránky o našich najlepších.

Pripravené sú tieto profily:

Ivana Krištofičová, atletika

Eva Jurková, stolný tenis

Jana Jánošíková, tenis

Ivana sa už 8-krát stala Majsterkou SR v atletike počujúcich. To jej však aj tak nestačí, aby sa výrazne presadila na medzinárodnom poli.

V dňoch 22. – 23. februára 2020 sa v bratislavskej hale Elán konali Halové majstrovstvá Slovenskej republiky mužov a žien (v atletike). V súťažiach atlétov bez postihnutia štartovali aj naši sluchovo postihnutí atléti – deaflympionici Rastislav Jelínek, Martina Antušeková, Amália Lepótová a Ivana Krištofičová. A môžeme konštatovať, že sa medzi počujúcimi nestratili…

Výsledky (súbor pdf)

Rastislav Jelínek
1. miesto – skok do diaľky (693)
8. miesto – beh na 60 m (7,15)

Ivana Krištofičová
1. miesto – vrh guľou (13,76) – (už 8 titul halovej majsterky SR vo vrhu guľou v histórii)

Martina Antušeková
6. miesto v rozbehoch na 60m
3. miesto v rozbehoch na 200m

Amália Lepótová
3. miesto v rozbehu na 200m

Staňte sa súčasťou Deaflympijskej rodiny a pomôžte nám pomáhať prostredníctvom 2 % z dane z vášho príjmu. Prispejete tak k posilňovaniu deaflympijského hnutia a aktivizovaniu komunity športovcov so sluchovým postihnutím pri uplatňovaní ich práva na pohybovú aktivitu a šport a vytváraní optimálnych materiálnych a organizačných podmienok pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie SR v medzinárodnom športe nepočujúcich.

Podporiť nás môžete jednoducho. Zadajte vo svojom daňovom priznaní naše údaje o prijímateľovi 2 % z dane:

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska

IČO: 42254388

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)

Sídlo: Blumentálska 24, 811 07 Bratislava

Alebo si priamo stiahnite potrebné tlačivo podľa typu daňovníka (právnická osoba, fyzická osoba – zamestnanec, fyzická osoba podávajúca si daňové priznanie sama, dobrovoľník). Postup krokov ako poukázať 2 % z dane nájdete tu:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 • Právnické osoby

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

 • Fyzické osoby – zamestnanci

Poukázanie 2 % z dane zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

 • Fyzické osoby

Poukázanie 2 % z dane fyzických osôb, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

 • Dobrovoľníci

Poukázanie 3 % z dane fyzických osôb, ktoré vykonávajú dobrovoľnícku činnosť

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

Ďakujeme za Vašu dôveru! Športovať sa oplatí!

Podrobnejšie informácie o poukázaní 2 % z dane ako aj potrebné tlačivá nájdete na:

www.financnasprava.sk

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj ocenili včera (20. decembra 2022) v Primaciálnom paláci najúspešnejších športovcov, športovkyne a športové kolektívy. Bratislavskú cenu za šport 2022 v kategórii zdravotne znevýhodnených športovcov získala atlétka Ivana Krištofičová, bronzová v hode diskom a štvrtá vo vrhu guľou a v hode kladivom na 24. letnej deaflympiáde v Brazílii. Srdečne blahoželáme.

Druhá časť tohtoročného podujatia Deaflympijské dni, ktoré medzi nepočujúcimi deťmi a mládežou naberá na čoraz väčšej popularite, sa konala 29. a 30. novembra 2022 v Bratislave. Celkovo sa zapojilo 57 nepočujúcich detí zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. V utorok 29.11.2022 bolo centrom diania Bratislavské bedmintonové centrum, kde sa súboje zvádzali vo viacerých kategóriách s takýmito výsledkami:

BEDMINTON

Kategória mladšie žiačky:

 1. miesto – Nikola Vilčeková (SŠI Hrdličkova Bratislava)
 2. miesto – Zaira Darnaiová (SŠI Hrdličkova Bratislava)
 3. miesto – Nikola Fečová (SŠI Prešov)

Kategória mladší žiaci:

 1. miesto – Jozef Vöröš (SŠI Hrdličkova Bratislava)
 2. miesto – Matúš Palidrab (ZŠpSP Drotárska Bratislava)
 3. miesto – Juraj Kováč  (SŠI Levoča)

Kategória staršie žiačky:

 1. miesto – Nina Hanudeľová (SŠI Hrdličkova Bratislava)
 2. miesto – Laura Potočná (SŠI Hrdličkova Bratislava)
 3. miesto – Nela Hanudeľová (SŠI Hrdličkova Bratislava)

Kategória starší žiaci:

 1. miesto – Lukáš Hudec (ZŠpSP Drotárska Bratislava)
 2. miesto – Matej Kováč (SŠI Hrdličkova Bratislava)
 3. miesto – Dominik Krajčír (ZŠpSP Drotárska Bratislava)

Kategória dorastenci:

 1. miesto – Miroslav Kováč (SŠI Levoča)
 2. miesto – Erik Zliechovec (SOŠ pre ŽSPI Kremnica)
 3. miesto – Ján Melár (SOŠ pre ŽSPI Kremnica)

Kategória juniorky:

 1. miesto – Michaela Kožiaková (SŠI Koceľova Bratislava)
 2. miesto – Diana Babicová (SŠI Koceľova Bratislava)
 3. miesto – Stanislava Lahová (SOŠ pre SP Prešov)

Kategória juniori:

 1. miesto – Vladimír Bartoš (SŠI Koceľova Bratislava)
 2. miesto – Kristián Pešta (SOŠ pre SP Prešov)
 3. miesto – Mário Szalay (SŠI Koceľova Bratislava)

V stredu 30.11.2022 pokračovali súťaže v novej športovej hale Domu športu, kde sa bojovalo o medaily v populárnom floorballe. Tento turnaj otvorili prezident DVS Peter Birka spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou.

Po napínavých a častokrát veľmi vyrovnaných súbojoch zmiešaných družstiev vyzerá napokon výsledné umiestnenie takto:

FLOORBALL

Kategória základné školy:

 1. miesto – ZŠpSP Drotárska Bratislava
 2. miesto – SŠI Hrdličkova Bratislava
 3. miesto – SŠI Levoča
 4. miesto – SŠI Prešov

Kategória stredné školy:

 1. miesto – SOŠ pre ŽSPI Kremnica
 2. miesto – SŠI Koceľova Bratislava
 3. miesto – SOŠ pre SP Prešov

Deti a mládež zo základných a stredných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím z Bratislavy, Prešova, Kremnice a Levoče si z tohto podujatia domov odnášajú okrem umiestnenia a medailí aj množstvo pekných športových zážitkov. Všetkým gratulujeme a dovidenia o rok! Viac fotografií v albumoch na FB stránke DVS – https://www.facebook.com/slovakia.deaflympic

DVS v zastúpení – Peter Birka (prezident), Milena Fabšičová (poverená výkonom funkcie generálneho sekretára), Oliver Krist (právny zástupca) sa dňa 7.11.2022 zúčastnili pracovného stretnutia s JUDr. Zuzanou Stavrovskou, komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú požiadali o pomoc v súvislosti s odmenami za vrcholové športové výsledky sluchovo postihnutých športovcov, ktoré sú o polovicu nižšie v porovnaní s paralympionikmi aj zdravými športovcami.

Deaflympijský výbor Slovenska upozornil aj na ďalšiu možnú diskrimináciu: Hoci zdraví športovci a paralympionici sú oslobodení od platenia dane z príjmov za odmeny vo vrcholových súťažiach, sluchovo postihnutí športovci zo svojich odmien musia odvádzať dane.

Komisárka Zuzana Stavrovská preto v prvom kroku požiada kompetentné ministerstvá o vysvetlenia a problematikou sa bude ďalej zaoberať.

https://www.facebook.com/komisar.sk

Účinkovanie slovenských nepočujúcich futsalistov na ME v talianskom Montesilvano v dňoch 13.-22.októbra 2022 možno hodnotiť ako očakávané. Pred majstrovstvami sa medzi hráčmi hovorilo o postupe zo skupiny do štvrťfinále, čo by znamenalo umiestnenie minimálne na 8. priečke. Nakoniec nás od štvrťfinále delil jediný gól, ktorý sme dostali v skupinovom zápase s Belgickom 54 sekúnd pred koncom zápasu. Zápas sa skončil remízou 3:3.

Konečným 11. miestom zo 16 účastníkov si Slovensko zabezpečilo aspoň miestenku na MS vo futsale, ktoré sa budú konať v brazílskom Sao Paulo 11.-19. novembra 2023.

Po vyrovnanom zápase s domácim Talianskom a úvodnej prehre 4:2, keď tréner Ladislav Mikita ml. pre dve žlté karty z kvalifikácie nemohol mužstvo koučovať, sme išli do druhého zápasu s odhodlaním vyhrať nad Chorvátskom, čo sa nakoniec aj podarilo. Vyhrali sme o jeden gól (6:5), aj keď sme viedli už 6:2, posledné 3 góly nám súper vsietil v rozpätí necelých 2 minút. O postupe do štvrťfinále nakoniec rozhodlo lepšie skóre o jeden gól. V ďalšom rozhodujúcom zápase sme remizovali so Škótskom 4:4 (prehrávali sme 1:4) a v penaltovom rozstrele Slováci nakoniec zvíťazili. Tento výsledok zabezpečil slovenským nepočujúcim futsalistom miestenku na budúcoročných MS.

S Bulharskom sme prehrali vysoko 2:6, aj v dôsledku toho, že traja hráči spolu s trénerom nazbierali po dve žlté karty z predchádzajúcich zápasov, čo poukázalo na zraniteľnosť mužstva s užším kádrom.  Pre družstvo je absencia kľúčových hráčov a trénera zničujúca.

Opakovaná výhra nad Chorvátskom potvrdila, že mužstvo slovenských nepočujúcich futsalistov vie pri plnej sile zamiešať karty a bolo pre najlepšie európske mužstvo na ME nepríjemným súperom.

Kompletný výsledkový servis z celých MS nájdete na tomto linku:

https://www.facebook.com/edfcmontesilvano2022/

Toto podujatie bolo realizované aj s finančnou podporou BSK.

Autor: Peter Birka, prezident DVS a člen realizačného tímu na ME