P3030783-1Dňa 6.marca 2012 viceprezident Rastislav Hrdlík SFNŠ sa dostavil na pracovné stretnutie Rakúského zväzu nepočujúcich športovcov( ÖGSV) v rakúskom Badene,kde rakúsky prezident OGSV Gunther Duschet ,viceprezident Herbert Kanal a členovia výboru ho prívitali a pozývali na prehliadku modernej budovy. Rokovalo sa o vzájomnej spolupráci v športe nepočujúcich. V rámci rokovania spoločne sa dohodli na medzištátnom zápase vo futsale v termínu od 26.10. 2012 do 28.10.2012, ktorý organizuje ŠKN Nové Zámky. V zostave budú štyri mužstvá, z toho dva slovenské reprezentácie áčko a béčko a dva rakúske reprezentácie áčko a béčko.

resized_p1140011Dňa 14. januára 2012 sa v Nových Zámkoch konalo Mimoriadne valné zhromaždenie Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov. Cieľom bolo predniesť správu o činnosti VV SFNŠ v roku 2011, o hospodárení za minulý rok, ale aj informovať o plánovanej činnosti v ďalšom období. Zasadnutie začalo o 10.30 a končilo o cca 17.00 hod. Na začiatku bola oznámená aktuálnej členská základňa, ktorú dnes tvorí 13 občianskych združení. Zvláštnosťou bolo, že za členov SFNŠ predbežne neboli prijaté žiadne organizácie založené za éry J. Rudu na princípe zväzov občianskych združení. Prítomní skonštatovali, že väčšina týchto zväzov riadne nefungovala, niektoré mali viac funkcionárov ako športovcov a ich začlenením do nových štruktúr by sa otvorili otázky duplicity a nerovnocennosti členskej základne SFNŠ. Preto sa predbežne VV SFNŠ rozhodol neprijímať takéto organizácie až do ustanovenia podmienok, za akých by sa takéto organizácie mohli stať riadnym členom SFNŠ.

Obsiahla diskusia prebiehala ku každému bodu, reagoval aj zástupca „starých“ štruktúr Cehlárik pri správe prezidenta Štefeka, ktorý kriticky a s malými nepresnosťami pripomenul obdobie vládnutia Jaromíra Rudu. Od konania súdne stíhaného prezidenta SDV sa dištancovali všetci prítomní, ale aj funkcionári, ktorí pri ňom stáli do poslednej chvíle. Vinu za spackanú deaflympiádu sa snažili preniesť na všetky členské organizácie nepočujúcich, sami sa necítia vinní. Nikto z prítomných ich však nechcel posudzovať, všetkým išlo skôr o praktické otázky – ako pokračovať v príprave, aký je systém nominácií na medzinárodné podujatia, ako vôbec zaplatiť členské príspevky do medzinárodných organizácií. Aj preto VV SFNŠ navrhol variantu stanoviť paušálny členský poplatok pre každú členskú organizáciu vo výške 30€. Dôležité boli ak otázky členstva, keď súčasná strešná organizácia nepočujúcich SFNŠ už má potvrdené členstvo v ICSD, EDSO a takpovediac „na ceste“ je aj členstvo v ICSC. Len členské poplatky do týchto organizácií pre rok 2012 presahujú sumu cca 460€.

V miestami búrlivej atmosfére veľmi dobre padlo gesto uznania, ktoré pripravil zástupca ŠKN Trenčín – Peter Vašíček odovzdaním darčekového košu pre členov VV SFNŠ ako ocenenie krokov, ktoré funkcionári vykonali pre začlenenie športu nepočujúcich do medzinárodných, ale i domácich štruktúr, či blahoželanie p.Svičkovi k jeho životnému jubileu.

3Správa z prijatia u prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára

Dňa 15.11. 2011 s delegáciou VV SFNŠ ( prezident SFNŠ Miloš Štefek, Rastislav Hrdlík, Tomáš Prekop a Dušan Dědeček ) sme prišli pánovi Chmelárovi poďakovať že naša misia v Ríme bola nakoniec úspešná. Odovzdali sme mu sklenenú plaketu na večnú pamiatku od SFNŠ.

p1120904_66vsv24o13. októbra 2011 na zasadnutí výkonného výboru SFNŠ bola schválená nominácia slovenských reprezentantov v bedmintone. Do nominácie boli schválené dvojčlenné družstvo v zložení: Peter Vašíček a Miroslav Lipovský. Majstrovstiev sveta v kórejskom Bucheone sa zúčastnilo 59 pretekárov-mužov z 19 štátov.
V dvojhre po rozlosovaní bol Vašíček v skupine C a Lipovský v skupine K. V dvojhre bolo 16 skupín. Obaja menovaní pretekári zo základnej skupiny nepostúpili. Vo štvorhre v prvom zápase proti Indonézii postúpili do druhého kola s výsledkom 2:1. V druhom kole sa stretli s reprezentáciou Kórei, s ktorou prehrali výsledkom 2:1. Celkove obsadili 9 až 16 miesto. Napriek umiestneniu je potrebné vysloviť uznanie reprezentantom SR. Pripravovali sa celé štyri na vlastné náklady, nakoľko SDV a SAZNŠ nedokázali zabezpečovať štátne dotácie na prípravu. Pozitívnym krokom bola aj skutočnosť, že išlo o prvú reprezentáciu, ktorú už zabezpečovalo SFNŠ. Uznanie patrí menovaným športovcom aj preto, lebo sa zúčastnili MS na vlastné náklady.

Viceprezident Hrdlík

 

 

Kongresu sa v dňoch 13. – 15. september 2011 zúčastnili dvaja delegáti SFNŠ – prezident Miloš Štefek a viceprezident Rastislav Hrdlík. Účasť bola úspešná, pretože naša Slovenská federácia nepočujúcich športovcov sa stala riadnym členom I. C. S. D.

Za prijatie hlasovalo 34 delegátov štátov členských krajín z prítomných 47 delegátov. Oficiálny zápis o prijatí od ICDS bol doručený prezidentovi SFNŠ a zároveň bol zaslaný nadriadenému štátnemu orgánu, Ministerstvu školstva SR. Zároveň bol Slovenský deaflympijský výbor vylúčený zo štruktúr ICDS. Tým sa stala Slovenská federácia nepočujúcich športovcov oficiálnym partnerom pre ICSD a štátne orgány SR.

SFNŠ je tak od tohoto kongresu ako jediná oprávnená delegovať a prihlasovať športovcov na medzinárodné podujatia ICDS a EDSO.