Informácie o audiograme, základnom dokumente každého deaflympionika.

Každý nepočujúci občan, ktorý sa chce stať členom športovej reprezentácie Slovenskej republiky, musí splniť základnú podmienku vyplývajúcu z požiadavky našich stanov a podmienok stanovených ICSD. Po preštudovaní podmienok medzinárodnej klasifikácie prejdite na odkaz

AUDIOGRAM (ICSD formulár)

Priamo na webovej stránke vyplňte požadované osobné údaje. Vyplnený webový formulár si stiahnite, vytlačte a zvyšok nechajte vyplniť vášmu foniatrovi. Vyplnený formulár potom pošlite ako originál na našu poštovú adresu, alebo oskenovaný na e-mailovú adresu office@deaflympic.sk.  Ďalšie administratívne kroky riešia zamestnanci sekretariátu, ktorí odošlú formulár na posúdenie zodpovedajúcim zložkám ICSD.

O výsledku a prípadnom pridelení ICSD ID vás budú naši zamestnanci informovať neskôr.

  1. Podmienky medzinárodnej klasifikácie ICSD
  2. Audiogram – formulár ICSD – na webe
Po vyplnení a potvrdení foniatrom pošlite oskenovaný dokument na office@deaflympic.sk
Audiogram ICSD – Pozor! Iba vzor – ukážka.