Informácie o audiograme ako základnom dokumente každého deaflympionika.

Každý nepočujúci občan, ktorý sa chce stať členom športovej reprezentácie Slovenskej republiky, musí splniť základnú podmienku vyplývajúcu z požiadavky našich stanov a podmienok stanovených ICSD. Po preštudovaní podmienok medzinárodnej klasifikácie prejdite na odkaz

Audiogram – formulár ICSD

vyplňte požadované údaje. Takto vyplnený webový formulár si stiahnite, vytlačte a nechajte vyplniť vášmu foniatrovi. Vyplnený formulár potom pošlite ako originál na našu poštovú adresu, alebo oskenovaný na e-mailovú adresu office@deaflympic.sk. Ostatok rieši sekretariát DVS. 

  1. Podmienky medzinárodnej klasifikácie ICSD
  2. Audiogram – formulár ICSD – na webe
Po vyplnení a potvrdení foniatrom pošlite oskenovaný dokument na office@deaflympic.sk

Audiogram ICSD – Pozor! Iba vzor – ukážka.