Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru v roku 2018

  1. Zápisnica VV DVS 16-2-2018