Deaflympijský výbor Slovenska

Deaflympijský výbor Slovenska vznikol pod pôvodným názvom Slovenská federácia nepočujúcich športovcov (SFNŠ) dňa 9. júla 2011 v Trenčíne. SFNŠ bola z praktických dôvodov premenovaná 9. mája 2015 na Deaflympijský výbor Slovenska (DVS). Tieto tri slová lepšie vystihujú postavenie a ciele združenia vo svetovom športovom dianí, ale aj na Slovensku.

Cieľom DVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať optimálne materiálne a organizačné podmienky pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republike v medzinárodnom športe nepočujúcich. DVS zabezpečuje dôstojnú športovú reprezentáciu SR na Deaflympijských hrách a iných podujatiach organizovaných Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich (ICSD), Európskou športovou organizáciou nepočujúcich (EDSO), Medzinárodným šachovým výborom pre nepočujúcich (ICCD) a Svetovou golfovou federáciou nepočujúcich (WDGF). Podporuje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medzinárodného športového hnutia a zároveň chráni jeho identitu.

DVS má postavenie otvorenej, nezávislej a nepolitickej organizácie, ktorá usmerňuje šport sluchovo postihnutých a deaflympijské hnutie na území SR, podieľa sa pri koordinácii a rozvoji deaflympijského hnutia - športu vo svete. Je vrcholným predstaviteľom deaflympijského hnutia na Slovensku.

DVS je riadnym členom Medzinárodného výboru športu pre nepočujúcich (ICSD) združujúceho 104 členských štátov sveta a Európskej športovej organizácie nepočujúcich (EDSO) združujúcej 43 členských krajín Európy. DVS je aj členom ICCD (Medzinárodný šachový výbor pre nepočujúcich) a WDGF (Svetová golfová federácia nepočujúcich).

Členovia Výkonného Výboru pre roky 2015 - 2019

stefek

Miloš Štefek

prezident

hrdlik

Rastislav Hrdlík

viceprezident

dedecek

Dušan Dědeček

generálny sekretár

2

Peter Birka

člen

1

Július Maťovčík

člen

Spolupracovníci

Lukes

Ing. Lukáš Dědeček

kontrolór

krajcirova

Milena Fabšičová

tlmočníčka

Písali o nás

  • V magazíne sa vyberieme za Katarínou Balážovou do Popradu a budeme vyzvedať, čo všetko prináša jej webová stránka "Audiosvet.com pre rodičov, ktorí majú doma nepočujúce deti. táto stránka je určená práve nim a má im pomôcť nie len pri výchove, ale aj pri bežných problémoch doma. V druhej časti relácie si priblížime atmosféru konferencie Poriadne a nahlas, ktorú zorganizovala Slovenská federácia nepočujúcich športovcov. Hovorilo sa na nej hlavne o kompenzačných pomôckach pre nepočujúcich, o asistenčnej a tlmočníckej službe, ale aj o športe nepočujúcich.

    Televízny klub nepočujúcich
    rtvs

  • Premiér Robert Fico prijal v Bratislave 32 športovcov, ktorí dosiahli vlani výrazné úspechy na vrcholných podujatiach mimo olympijských a paralympijských hier. Spoločne s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, ministrom obrany Martinom Glváčom a splnomocnencom vlády pre šport Dušanom Galisom im poďakoval za úspešnú reprezentáciu Slovenska.

    sport.pravda.sk
    Perex, a.s.