Postup a tlačivá pre právnické osoby v roku 2018

blog-grid

Postup a tlačivá pre právnické osoby Čo by ste mali vedieť: V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú uvedené dole, alebo môžete použiť nami pripravené tlačivo stránky 12 s našimi údajmi. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 ...

Postup a tlačivá pre fyzické osoby v roku 2018

blog-grid

Postup a tlačivá pre fyzické osoby Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete dole. Vyplnené daňové priznanie doru...

Postup a tlačivá pre zamestnancov v roku 2018

blog-grid

Postup a tlačivá pre zamestnancov Do 15. februára 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%  zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľn...

Deaflympijské dni

blog-grid

Pod názvom „Deaflympijské dni“ usporiada Deaflympijský výbor Slovenska dve športové podujatia týždeň pred Vianočnými sviatkami. Atmosférou tých momentov bude nasiaknutý pútavý športovo – kultúrny program pripravený pre nepočujúce deti stredných a základných škôl.  Podujatie sa koná počas dní 14.- 15. december 2017 v Bratislava a nosnými športami sa tento rok stávajú bedminton a atletika. Bedmintonové súťaže majú majstrovskú úroveň a prebehnú ako Majst...

Ocenenie prezidentom Slovenskej republiky

blog-grid

Dnes, 2. novembra 2017, boli prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom prijatí a ocenení zvláštnou medailou prezidenta SR deaflympijskí medailisti, ich tréneri a členovia vedenia slovenskej športovej výpravy. Adrián Babič, Ivana Krištofičová, Thomas Keinath a Eva Jurková sa zaslúžili svojimi výkonmi o historický úspech slovenských nepočujúcich športovcov na najvyššej medzinárodnej súťaži – 23. Letnej Deaflympiáde v tureckom Samsune. Prijatie najvyšším štátnym predsta...

Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich

blog-grid

  Presnejšie – 8. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich a 1. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcej mládeže sa budú konať 21. – 28. júla 2018 v Trenčíne.  Usporiadateľom bude Deaflympijský výbor Slovenska. V súčasnosti prebiehajú prípravy na finančné a organizačné zabezpečenie podujatia. Niekoľko úvodných slov môžete vidieť (čítať) v sprievodnom videu v posunkovom jazyku, ktoré predniesol organizačný riaditeľ podujatia Peter Birka. Viac in...

Budúci rok bude prelomový!

blog-grid

Budúci rok bude prelomový! …a my sme sa opýtali v čom bude prelomový? Čakajú nás tri významné udalosti: Vyrovnanie sa s paralympionikmi aj vo výške odmien za výsledky na deaflympiádach, Padne izolácia deaflympionikov, neobyčajné podmienky – kritériá štátnych úradníkov,  ktoré výborne pasujú na diskrimináciu nepočujúcich osôb. To všetko sa v tomto roku stane definitívne minulosťou… Deaflympijský výbor Slovenska preukáže vysoké personálne a organizačné k...

Quo Vadis posunkový jazyk?

blog-grid

V nedeľu 8. októbra 2017 sa v hoteli FIS konal pracovný workshop na tému Quo Vadis posunkový jazyk? Kam sa uberá náš (slovenský), ale aj svetový posunkový jazyk, rozobrali odborníčka Prof. Darina Tarcsiová, praktik – tlmočník Milena Fabšičová, nepočujúci Peter Birka a „počujúci laik“ Dušan Dědeček. Prítomní sa zhodli na takýchto záveroch: Pre zachovanie národnej identity nepočujúcich je potrebné udržať a naďalej rozvíjať slovenský posunkový jazyk. Pre integ...